Nätbokhandlaren Adlibris vill ha lägre priser på böcker och kräver att förlagen sänker priserna. Författarförbundet är kritiska till förslaget och menar att en sänkning av priserna leder till att författarna får ännu sämre betalt för sina verk.

Enligt förslaget, som SVT Kultur rapporterar om, vill Adlibris att priset på nya böcker ska sänkas markant. Priset på en ny roman bli mellan 120 och 130 kronor om förslaget blev verklighet. Om en ny bok skulle kosta så mycket i handeln innebär det att förlagen måste sänka sina priser med mellan 30 och 40 procent.

Syftet med sänkningen är givetvis att göra det billigare för människor att köpa böcker vilket förhoppningsvis också leder till ökad försäljning. Författarförbundets kritik mot förslaget, att författarna skulle få mindre betalt, menar Adlibris inte behöver ske om antalet böcker som säljs ökar. Detta skulle enligt dem snarare leda till att författarna kan få en högre inkomst på sina verk.

Ljudbokstjänster ökar sin marknadsandel

Det är allmänt känt att lyssnandet på böcker går upp tack vare digitala tjänster som erbjuder streaming av ljudböcker. Om detta besked blir verklighet är det dock tveksamt om det får den effekt som Adlibris vill. Troligtvis känner sig även Adlibris undanträngda av nya konsumentmönster där användaren hellre lyssnar på en ljudbok i en app istället för att läsa en fysisk bok. Förslaget vore däremot bra för Sveriges bokälskare som skulle kunna köpa billigare böcker.