Vissa människor kan av olika anledningar ha problem att läsa texter. Det är många som tycker att böcker ska vara tillgängliga för alla. För att hjälpa personer med lässvårigheter att läsa böcker finns lättlästa böcker.

Lättlästa böcker har ett tydligt språk med konkret innehåll. Språket är skrivet så att alla ska kunna förstå utan att texten blir färglös. Lättlästa böcker är ofta illustrerade så att de innehåller bilder som föreställer vad som händer i texten. Alla lättlästa böcker behöver dock inte vara uppbyggda på samma sätt men det är vanligt att så är fallet. Det är också vanligt att det är mycket luft mellan text och bild så att innehåller blir lätt att ta till sig.

Andra grupper

Lättlästa böcker kan med fördel också läsas av personer som inte är så vana av att läsa böcker. På det sättet är det en bra ingångsport till fortsatt läsning. En annan grupp på marknaden som har nytta av lättlästa böcker är invandrare som behöver lära sig svenska. Eftersom språket i lättlästa böcker är enklare att ta till sig är böckerna lättare att ta till sig än vanliga böcker. Efter att många invandrare kom till Sverige under 2015 har faktiskt efterfrågan på lättlästa böcker ökat, enligt Svenska Dagbladet.

Lättlästa böcker finns att köpa i välsorterade bokhandlare, både på Internet och i vanliga butiker. De finns även att låna på bibliotek. Lättlästa böcker finns både för vuxna och barn. Det är även vanligt att nyheter skrivs på ett enklare sätt. 8 sidor är ett exempel på en nyhetstidning med lättlästa texter. Tidningen kommer ut varje vecka och är ett bra sätt att få samhällsinformation berättad på ett enklare sätt.