Våra offentliga bibliotek är fantastiska allmänna instanser som erbjuder kunskap och kultur i form av böcker, tidningar, filmer – och på senare år även ljudböcker. Men hur funkar det egentligen? I den här artikeln reder vi ut det.

De flesta svenska bibliotek är offentliga vilket betyder att det är fritt för alla medborgare att nyttja det material som biblioteket tillhandahåller. Men tyvärr har inte alls bibliotek samma utbud. På mindre orter kan utbudet av verk vara sämre än i större städer. Däremot kan du be de allra flesta bibliotek att beställa hem material åt dig om det är något särskilt du vill läsa eller kolla på. Att utbudet varierar mellan olika bibliotek beror på att verken är analoga och att alla bibliotek inte har råd eller kapacitet att ha alla verk som finns utgivna. I takt med att digitaliseringen ökat har dock även mindre bibliotek kunnat hävda sig bättre.

När det gäller ljudböcker är utbudet i dagsläget mer jämnt fördelat mellan olika bibliotek. Det beror på att ljudböcker är digitala och kan lånas av flera personer samtidigt. Dagarna då vi behövde CD-spelare för att lyssna på ljudboken är sedan länge borta! När du lånar en ljudbok på biblioteket betalar biblioteket en fast summa pengar till förlaget som givit ut boken. Eftersom en ljudbok kan lånas av många personer samtidigt, till skillnad mot en vanlig bok, betyder det att biblioteket kan bli tvungen att betala mycket mer totalt sett för att låna ut ljudböcker jämfört vanliga böcker. Det är en av anledningarna till att det fortfarande inte är lika allmänt känt att det går att låna ljudböcker på våra bibliotek. Biblioteken håller gärna tyst om det för att inte för många människor ska låna. Om detta berättar företrädare för Stadsbiblioteket i Stockholm i en intervju med Mitti.se.

Det har talats om sätt att komma runt problematiken med att för många människor låna ljudböcker. En lösning som nämns är att helt enkelt begränsa hur många personer som kan låna en ljudbok samtidigt. En sådan förändring skulle göra att biblioteket inte behöver betala lika mycket pengar till förlaget för att de lånar ut ljudboken. Tyvärr sker det på bekostnad av sämre villkor för de som vill låna på biblioteket.