I dagens digitala värld där vi konsumerar mer och mer video och snabbt skrivna sensationsartiklar är det än viktigare att fortsätta läsa böcker.  Att läsa böcker kan dessutom ha positiva effekter på ditt liv enligt forskning. Här är fler skäl till att du ska läsa mer, enligt webbtidsskriften Kit.

  1. Mindre risk för alzheimers – Studier har gjorts som visar att risken för att drabbas av alzheimers troligtvis minskar för personer som läser mycket böcker.  Studien som gjorts visar att viljan att lära sig mer bidrar med förebyggande åtgärder.
  2. Bättre minne – Att läsa göra också så att du får ett bättre minne och ökar din kapacitet att komma ihåg saker. Detta sker eftersom hjärnan måste omsätta de intryck som tas in via läsningen, tolka dem och komma ihåg dem. Det är detta som bidrar till bättre minne.
  3. Få bättre empatiförmåga – En annan fördel är att människor som läser böcker får bättre empatiförmåga. Man tror att detta beror på att man får en bättre förståelse för andras perspektiv när man läser böcker. I en bok får man ofta följa med i huvudpersonens tankar och böcker kan på detta sätt öka förståelsen för hur och varför andra människor agerar som de gör.
  4. Sov bättre – Att läsa en bok innan man går och lägger sig har visat sig vara ett bra sätt få bättre sömn om natten. Undvik dock att läsa på en skärm, t.ex. surfplatta, eftersom de lyser och bidrar till att kroppen tror att den måste vara vaken. En gammal hederlig bok är därför det allra bästa i detta läge!

Det här var några anledningar till varför du ska läsa mer böcker. Vi tycker dock att det allra viktigaste anledningen är att du läser för att du tycker det är roligt!